Relato: Les estrelles ploren

Porque escribir nos hace libres...

Hoy, tal y como prometí hace unos días en Twitter, me dispongo a compartir con vosotros un relato corto que escribí hará un par de días con el deseo de expulsar parte del malestar que me atormentaba.

El relato está escrito en catalán. La traducción al castellano la podéis encontrar un poco más abajo. 

Indistintamente de en qué idioma decidáis leerlo, espero que lo disfrutéis mucho, aunque ya os aviso que ni es un relato de fantasía, ni es excesivamente alegre.-- Les estrelles ploren -- 


La llum ataronjada del capvespre es reflectia sobre la superfície, llisa i blanca, de les parets de l'enorme cimentera que enlletgia el paisatge amb la seva silueta altiva retallada contra el cel i les muntanyes. Un vent incòmode bufava des del nord, sacsejant els tendals dels balcons i fent ballar els joncs de la ribera del riu. Des de la improvisada atalaia del seu balcó, l'Àlex es va estremir sota el jersei.

Un fred dens se li arrapava als ossos, gebrant-lo fins al moll. Va sospirar, resignant-se. No li pagava pas la pena mirar d'arrupir-se sota una manta, doncs el fred que ara sentia poc o res tenia a veure amb les oscil·lacions climàtiques. No, aquella era la glaçada carícia de la impotència, que des de feia dies s'allotjava dins seu com un hoste indesitjat i egoista; un sentiment cruel que havia expulsat l'alegria talment com un pollet de cucut fa caure del niu els ous dels seus legítims propietaris.

Aquell dol no el deixava viure. I el pitjor de tot, es recordava l'Àlex amb els ulls fixes en el paisatge, és no existia pas cap raó per a que pogués deslliurar-se'n en els propers mesos: les males notícies queien l'una sobre l'altra, plovent sobre mullat i enfangant la poca esperança que no es resignava a desaparèixer malgrat les circumstàncies.

Feia una setmana d'ençà que la policia havia irromput a l'edifici. Eren tocades les tres de la matinada quan el trepitjar de les seves botes al replà havien desvetllat l'Àlex just a temps per sentir els crits de la mestra del quart i tot seguit, el cop sec de la porta i el grinyol de l'ascensor. La porta del quart no s'havia tornat a obrir.

L'Àlex va encongir-se novament sota el jersei mentre el sol desapareixia rere les muntanyes i la maleïda cimentera començava a treure fum un altre cop. Va fer un cop d'ull al seu darrere, a la taula del menjador i a la seva màquina d'escriure, amb un full a mig teclejar que no s'atrevia a concloure. I molt menys a entregar-lo a la redacció del diari. Tot i que volia convèncer-se del contrari, sabia que tenia por.

Quan va començar a estudiar periodisme, feia gairebé deu anys, mai no havia pensat que arribaria un dia en que el seu desig per informar la gent s'acabaria convertint en una marca de Caïm que l'assenyalava a ulls de la justícia. ¿Era un crim voler explicar la veritat als ciutadans? ¿Era un delicte informar de fets i no d'interpretacions d'un o altre color?

Segons aquells qui ara governaven el seu trist país, així era.

Primer havien perseguit als seus adversaris directes, els polítics als qui en altres temps se'ls hauria anomenat dissidents. Després van furgar entre funcionaris d'economia, de justícia i d'altres afers de govern. El darrer cop, tal i com testimoniava l'arrest de la seva veïna, se l'havia endut l'educació: files de mestres i professors de tots els nivells esperant tremolosos a les portes dels jutjats, acusats de no ensenyar potser amb els matisos que des del poder se'ls requerien. La veritat, com la llibertat de càtedra, agonitzaven en un racó.

El vent del nord xiulava ara amb més força i el cel es tornava negre sobre els edificis, però l'Àlex ni tan sols se'n va adonar. La seva ment vagava entre els records de la passada setmana, quan la fam de perseguir havia tocat per primer cop el periodisme i als mitjans informatius. Companys seus, redactors de setmanaris satírics, dibuixants i autors de vinyetes diverses, acomiadats o imputats per delictes de noms tan pretèrits que el seu significat es perdia en el trànsit dels segles. L'humor també havia esdevingut un crim, i el riure, un acte de violència.

L'Àlex va sospirar amb cansament. Sabia que no quedava gaire per a que es presentessin novament els agents uniformats a la redacció del diari. Ja hi havien anat setmanes enrere per deixar-los una advertència. Ara hi tornarien per buidar l'edifici i omplir les presons. Per silenciar les paraules i exterminar els drets que amb tant esforç s'havien guanyat dècades enrere, lluitant als carrers.

El sospir es va convertir el llàgrimes que anegaren els ulls del periodista i el feren estremir tot sencer. Va alçar els ulls cap al cel negre i el regalim de llàgrimes li enterbolí la vista, difuminant els traços dels estels. L'Àlex deixà anar un gemec contingut. També les estrelles ploraven aquella nit.-- Las estrellas lloran --


La luz anaranjada del atardecer se reflejaba sobre la superficie, lisa y blanca, de las paredes de la enorme cementera que afeaba el paisaje con su silueta altiva recortada contra el cielo y las montañas. Un viento incómodo soplaba desde el norte, sacudiendo los toldos de los balcones y haciendo bailar los juncos de la ribera del río. Desde la improvisada atalaya de su balcón, Àlex se estremeció bajo el jersey.

Un frío denso se le aferraba a los huesos, helándolo hasta el tuétano. Suspiró, resignándose. No merecía la pena que tratara de acurrucarse bajo una manta, pues el frío que ahora sentía poco o nada tenía que ver con las oscilaciones climáticas. No, aquella era la helada caricia de la impotencia, que desde hacía días se alojaba en su interior como un huésped indeseado y egoísta; un sentimiento cruel que había expulsado la alegría igual que un polluelo de cuco hace caer del nido los huevos de sus legítimos propietarios.

Aquella pena no lo dejaba vivir. Y lo peor de todo, se recordaba Àlex con los ojos fijos en el paisaje, es no existía ninguna razón para que pudiera librarse de ella en los próximos meses: las malas noticias caían una sobre la otra , lloviendo sobre mojado y embarrado la poca esperanza de que no se resignaba a desaparecer a pesar de las circunstancias.

Hacía una semana desde que la policía había irrumpido en el edificio. Eran pasadas las tres de la madrugada cuando el pisar de sus botas en el rellano había desvelado Àlex justo a tiempo para oír los gritos de la maestra del cuarto y luego, el golpe seco de la puerta y el chirrido del ascensor . La puerta del cuarto no se había vuelto a abrir.

Álex encogió de nuevo bajo el jersey mientras el sol desaparecía tras las montañas y la maldita cementera empezaba a echar humo de nuevo. Dio un vistazo a sus espaldas, a la mesa del comedor y a su máquina de escribir, con una hoja a medio teclear que no se atrevía a concluir. Y mucho menos a entregarla en la redacción del periódico. Aunque quería convencerse de lo contrario, sabía que tenía miedo.

Cuando comenzó a estudiar periodismo, hacía casi diez años, nunca había pensado que llegaría un día en que su deseo de informar a la gente acabaría convirtiéndose en una marca de Caín que le señalaba a ojos de la justicia. ¿Era un crimen querer explicar la verdad a los ciudadanos? ¿Era un delito informar de hechos y no de interpretaciones de uno u otro color?

Según los que ahora gobernaban su triste país, así era.

Primero habían perseguido a sus adversarios directos, los políticos a los que en otros tiempos se les habría llamado disidentes. Después hurgaron entre funcionarios de economía, de justicia y de otros asuntos de gobierno. El último golpe, tal y como atestiguaba el arresto de su vecina, se lo había llevado la educación: filas de maestros y profesores de todos los niveles esperando temblorosos a las puertas de los juzgados, acusados de no enseñar quizá con los matices que desde el poder se les requerían. La verdad, como la libertad de cátedra, agonizaban en un rincón.

El viento del norte silbaba ahora con más fuerza y el cielo se volvía negro sobre los edificios, pero Àlex ni siquiera se dio cuenta. Su mente vagaba entre los recuerdos de la pasada semana, cuando el afán persecutorio había tocado por primera vez al periodismo y a los medios informativos. Compañeros suyos, redactores de semanarios satíricos, dibujantes y autores de viñetas diversas, despedidos o imputados por delitos de nombres tan pretéritos que su significado se perdía en el tránsito de los siglos. El humor también había convertido en un crimen, y la risa, en un acto de violencia.

Àlex suspiró con cansancio. Sabía que no faltaba mucho para que se presentaran nuevamente los agentes uniformados en la redacción del periódico. Ya habían ido semanas atrás para dejarles una advertencia. Ahora volverían para vaciar el edificio y llenar las cárceles. Para silenciar las palabras y exterminar los derechos que con tanto esfuerzo se habían ganado décadas atrás, luchando en las calles.

El suspiro se convirtió en lágrimas que anegaron los ojos del periodista y lo hicieron estremecer por entero. Alzó los ojos hacia el cielo negro y el torrente de lágrimas le empañó la vista, difuminando los trazos de las estrellas. Àlex dejó escapar un gemido contenido. También las estrellas lloraban aquella noche.Y esto es todo de momento. Como siempre, agradezco sinceramente y de corazón cualquier valoración que queráis dejar en los comentarios.

¡Nos leemos! ^^

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Recuerda que al comentar en esta página estás aceptando nuestra política de privacidad. Puedes obtener más información al respecto en el siguiente enlace:

http://escribeconingenio.blogspot.com/p/politicas-de-privacidad.html